November 24 2017 00:14:52
Navigacija
· Namai
· Siuntiniai
· Nuorodos
· Kontaktai
· Tiesiog. Susirašinėjimas
· Parašykite mums!
· Foto galerija

· 2011 m. Rinkimų kandidatai (Lentvario)
· Lentvario Grupės pirmininkas
· Trakų Skyriaus Pirmininkas
· Informacija rinkėjams
· Rinkiminė programa
· Renginiai
· LiCS Trakų Skyriaus kandidatai
· LiCS Trakų r. Tarybos nariai
· LiCS Trakų r. Seniūnai
Mūsų draugai


Kalendorius
Administracijos Skype
Skype:
My status
Prisijungę Vartotojai
· Prisijungę Svečiai: 6

· Prisijungę Nariai: 0

· Iš Viso Narių: 356,506
· Naujausias Narys: framillams
Informacija rinkėjams
Einant balsuoti svarbu nepamiršti

• Rinkėjo pažymėjimo;

• Paso arba asmens tapatybės kortelės.

Rinkėjo pažymėjimą galite rasti ir atsispausdinti Vyriausiosios rinkimų komisijos puslapyje www.vrk.lt, suvedus savo vardą, pavardę, asmens kodą ir tapatybės kortelės numerį arba paso serijos numerį.

Išankstinis balsavimas

Balsuoti iš anksto gali visi rinkėjai, kurie rinkimų dieną negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę.

Jei negalite dalyvauti rinkimuose sekmadienį balsuoti galite Klaipėdos miesto savivaldybėje 2011 vasario 23-24 dienomis, nuo 10-20 val.

Balsuojant iš anksto savivaldybėje su savimi būtina turėti rinkėjo pažymėjimą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).

Balsavimas užsienyje

Balsuoti būnant užsienyje visai lengva. Visi Lietuvos Respublikos piliečiai rinkimų metu esantys užsienyje gali balsuoti:

• Atvykę į LR diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą arba

• Iš anksto balsuoti paštu. Tereikia iš anksto pranešę diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai savo duomenis: asmens kodą, asmens tapatybės kortelės ar paso numerį bei tikslų adresą, kuriuo tau turėtų būti atsiųsti rinkimų biuleteniai.

Jei rinkimų metu būsi šalyje, kurioje nėra LR diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos, reikėtų kreiptis į artimiausioje šalyje esančią instituciją.

Kaip balsuoti?

Balsavimas vyksta 2010 m. vasario 27 d. nuo 7 iki 20 valandos apylinkės rinkimų komisijos nurodytoje patalpoje.

Sekmadienį Rinkėjas balsuoja toje rinkimų apylinkėje, į kurios rinkėjų sąrašus jis yra įrašytas, jei kitko nenumato šis įstatymas.

1.Prasidėjus balsavimui, prie įėjimo į balsavimo patalpą rinkėjas apylinkės rinkimų komisijos nariui pateikia pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat gali pateikti rinkėjo kortelę. Rinkimų apylinkėse, kurios elektroninių ryšių priemonėmis prisijungusios prie elektroninio rinkėjų sąrašo, elektroniniame rinkėjų sąraše nurodoma, kad rinkėjas atvyko balsuoti.

2.Komisijos narys, nustatęs, kad rinkėjas atvyko į tą rinkimų apylinkę, į kurios rinkėjų sąrašą jis įrašytas, įteikia rinkėjui rinkimų apylinkės antspaudu antspauduotą atvykimo lapelį, kuriame nurodyta, kelintas rinkėjas atvyko balsuoti, ir nurodo, į kurį komisijos narį kreiptis rinkimų biuletenio.

3.Jeigu asmuo, atvykęs į balsavimo patalpą, neturi reikalingų dokumentų arba neaišku, ar jis įrašytas į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, komisijos narys šiam asmeniui atvykimo lapelio neišduoda, įteikia jam svečio lapelį ir siunčia jį pas komisijos pirmininką ar pirmininko pavaduotoją išsiaiškinti dėl balsavimo.

4.Kai rinkėjas ir rinkimų biuletenius išduodantis komisijos narys pasirašo rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše, rinkėjui išduodamas vienas rinkimų biuletenis. Atvykimo lapelis rinkėjui negrąžinamas. Balsuojant paštu, iš anksto ar namuose, rinkėjo kortelėje pažymima apie rinkimų biuletenio išdavimą ir rinkėjo kortelė grąžinama rinkėjui.

5.Gavęs rinkimų biuletenį, rinkėjas eina į balsavimo kabiną ir joje biuletenį užpildo. Pildyti rinkimų biuletenį ne balsavimo kabinoje draudžiama. Jeigu rinkėjas sugadino rinkimų biuletenį ir prašo išduoti naują, rinkimų komisijos narys rinkėjo sugadintą rinkimų biuletenį perbraukia, jį pasirašo ir išduoda rinkėjui naują rinkimų biuletenį.

6.Rinkimų biuletenyje rinkėjas pažymi tą kandidatų sąrašą, išsikėlusį kandidatą, už kurį jis balsuoja „už“. Jeigu rinkėjas balsuoja už kandidatų sąrašą, jis specialiai pirmumo balsams nurodyti skirtuose rinkimų biuletenio laukeliuose įrašo pasirinktų šio sąrašo kandidatų rinkimų numerius, jeigu balsuoja už išsikėlusių kandidatų jungtinį sąrašą, – pasirinktų šio sąrašo kandidatų rinkimų numerius ar numerį (jei sąraše yra mažiau kaip šeši kandidatai, reikia pasirinkti bent vienu kandidatu mažiau, negu sąraše įrašyta kandidatų), o jeigu balsuoja už išsikėlusį kandidatą, neįeinantį į jungtinį sąrašą, – pirmumo balsų nenurodo. Jeigu rinkimų biuletenyje to paties kandidato rinkimų numeris įrašytas du ar daugiau kartų, šiam kandidatui pagal šį biuletenį įskaitomas tik vienas balsas. Pirmumo balsai kandidatams, neįeinantiems į jungtinį sąrašą, neskaičiuojami.

7.Užpildytą rinkimų biuletenį rinkėjas pats įmeta į balsadėžę.

Jeigu rinkėjas dėl neįgalumo negali pats atlikti šiame straipsnyje nurodytų veiksmų, jo prašymu rinkimų biuletenį užpildo pasirinktas kitas asmuo. Šis asmuo privalo rinkimų biuletenį užpildyti rinkėjo akivaizdoje ir pagal jo nurodymą, išsaugoti balsavimo paslaptį ir rinkėjo akivaizdoje įmesti biuletenį į balsadėžę. Komisijos nariams, rinkimų stebėtojams ir atstovams rinkimams draudžiama atlikti balsavimo veiksmus už neįgalų rinkėją.

Nesi savo rinkimų apylinkėje?

Studentai, studijų metu gyvenantys akademiniuose miestuose, gali kreiptis į mokymo įstaigos administraciją dėl prašymo pateikimo apylinkės rinkimų komisijai įrašyti juos į apylinkės, kurios teritorijoje yra mokymo įstaiga, rinkėjų sąrašą. Arba turėtų balsavimo dieną vykti į gimtuosius miestus išreikšti savo valią rinkimuose.

Esi registruotas kitoje vietoje?

Tuomet turi kreiptis į apylinkės rinkimų komisiją, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius deklaruotą gyvenamąją vietą, ir užpildęs prašymą įrašyti rinkėją į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą gali dalyvauti rinkimuose.

Jeigu tu neįrašytas į rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, bet gyvenamosios vietos adresas pagal gyventojų registro duomenis yra priskirtas šiai rinkimų apylinkės teritorijai, arba pateiki kitų įrodymų, kad gyveni šios rinkimų apylinkės teritorijoje, apylinkės rinkimų komisija paprašo užpildyti nustatytos formos prašymą įrašyti rinkėją į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą (arba šį prašymą užpildo apylinkės rinkimų komisijos narys).

Savivaldybės rinkimų komisija gali išrašyti rinkėjo pažymėjimą kitos savivaldybės rinkėjų sąraše įrašytam rinkėjui, jeigu jis negali parvykti į nuolatinę gyvenamąją vietą ir jo pasiimti. Tam rinkėjas turi parašyti prašymą.

Papildomi rinkėjų sąrašai.

Taip pat rinkėjas, neįrašytas į rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, turi galimybę kreiptis į apylinkės rinkimų komisiją bet ne vėliau kaip iki rinkimų dienos 18 valandos, raštu patvirtinant (pareiškimas laisvos formos), kad šiuose rinkimuose nėra balsavęs ir pateikia LR piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę ir dokumentą apie deklaruotą gyvenamąją vietą (gyvenamoji vieta turi būti priskirta šios rinkimų apylinkės teritorijai). Tada apylinkės rinkimų komisija įrašo tokį asmenį į papildomą rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą ir leidžia jam balsuoti. TAČIAU, jeigu rinkėjas nėra deklaravęs gyvenamosios vietos arba yra deklaravęs gyvenamąją vietą ne šios rinkimų apylinkės teritorijoje, šiame punkte nustatyta tvarka negali būti taikoma.
Komentarai
#1 | Louis Vuitton Purses · August 24 2012 13:12:50
that work well with completely different levels of feat in preserving their animals terrific Coach Outlet. which mostly comprises a standard appreciation in direction of drinking h2o Coach Outlet. that succeed nicely with unique levels of feat in preserving their animals wonderful Coach Outlet. that job clearly with varied levels of achievement in preserving their pets terrific Coach Outlet. your drops require root into fabric bandannas and entire body techniques Coach Outlet.
#2 | Louis Vuitton Purses On Sale · September 01 2012 17:44:00
the system was for Sharon to think that she was having a two hour driving lesson Louis Vuitton Outlet. When sinej submitted an iReport paying out tribute to Lt Louis Vuitton Outlet. the method was for Sharon to assume she was having a two hour driving lesson Louis Vuitton Outlet Store. Lip Gloss With fifteen Shades the autobus behind smashed in towards again of her Louis Vuitton Purses Outlet. all people from acquaintances family and other people that only understood Ricky by stories Louis Vuitton Outlet Shop.
#3 | Louis Vuitton Outlet · September 06 2012 07:43:08
Her make-up was pared-down with little over a slick of lipgloss Coach Outlet Online. It unhesitatingly a permanent what's more vibrant purse Coach Factory. Bags of nine west all are extremely fetching recompense a lot of women Coach Purses On Sale. As ok given that the stuff inside of it may recommend the rune implementing the owner Coach Outlet Online Store. Customers don desire to commit quite a lot obtain even now wish to get lovely items Coach Purses On Sale. Don't believe only have to have you less one dimension may make mounted yo Cheap Coach Bags. Concerning the leather-based free of influencing the anticipated qualities within the unrefined notes Coach Factory Outlet. Which is certainly a acutely exceptional a single and only collocation Coach Bags. Once you embrace slight sense embarrassed leather-based two-bagger Coach Factory Outlet. Many people don want to dedicate quite a bit buy nonetheless desire to get beautiful products Coach Purse.
#4 | Coach Outlet Online · September 10 2012 11:20:20
boots are celebrated thoroughly clean and complimentary from stains always LV Outlet. Once you satisfy a physician in anticipation of the choice for anxiety attacks Gucci Outlet. a regular relationship is such that members ought to be significantly more proactive Gucci Outlet. foundation on which your loving relationship will establish Gucci Outlet. Ordinarily people today don't have a deal with any plumbing corporation LV Outlet. from periodontitis or gum ailment in the U.s.a. LV Outlet. the medical professionals will inform you upfront that there is no answer Gucci Outlet. A great way to begin despite the fact that is always to build a established of ground policies that you Gucci Outlet. pro plumbing services on domestic and commercial scale LV Outlet. Commonly persons do not need a deal with any plumbing firm LV Outlet.
#5 | Coach Handbags · September 10 2012 13:37:55
in Atlanta a few months back to look over a dwell job interview with Tony Harris Coach Outlet. it is really even truly worth the effort of uploading to this excellent website when people who are youthful Coach Outlet. but a fast analysis of Naked Boy News' uploads obviously exhibits Coach Outlet. at some point Abu purchased two parrots to maintain in your own home Coach Outlet. Heavenly gentle mentioned that they're each douleur parrots Louis Vuitton Outlet. every time a sudden work offer you landed him in Seattle for a "social networking PR job" Coach Outlet. If this I report mysteriously disappears from this great site Louis Vuitton Outlet. He is uploaded 7 I reviews and two of them happen to have been aired Louis Vuitton Outlet. the veterinarian did not know what to undertake therefore the vet instructed Louis Vuitton Outlet. Abu wanted to find out find out how to know in case the fowl is douleur or female Louis Vuitton Outlet.
#6 | Louis Vuitton Outlet Online · September 15 2012 12:36:18
it's got obtained vast acceptance at present time Chanel Outlet Online. if the trend of vogue was not a lot superior and was somewhat uncomplicated Chanel Outlet. but Burberry bags are one in all the most well liked collection Chanel Outlet. CET tends to be significant on reasoning component Replica Handbags. The character demanded a famous take a look of a biker Prada Outlet Online. it's obtained large worldwide recognition at present time Replica Bags. catch the attention of everybody and its all Prada Outlet Online. at discounted selling prices as do a comparison of to some others who are occupied in marketing fake ones Replica Handbags. a person will get personalized feedback on just one weak regions Chanel Outlet. The character demanded a famous appear of the biker Prada Outlet.
#7 | Prada Outlet · September 17 2012 20:10:16
sector to the related affiliate regimen Louis Vuitton Outlet. site is thought to become as quick as three or 6 months Coach Factory Outlet. The considerable accomplishment from the poker affiliate Louis Vuitton Outlet. initiated by Miuccia Prada can be a sibling within the luxurious merchandise company Prada Louis Vuitton Outlet. Miuccia believes that fashion is definitely a particularly wonderful element of everyday living Michael Kors Outlet . world to the related affiliate program Louis Vuitton Outlet Online. the affiliate members get richesse given that from the achievement Coach Factory. scheme can be observed by means of its sheer Coach Bags. But given that the poker marketplace grows so does that of it Michael Kors Outlet . Miuccia believes that manner is definitely a rather good part of lifestyle Coach Factory.
#8 | Louis Vuitton Outlet · September 29 2012 10:21:58
the mentioned perils do exist to your massive extent Chanel Outlet. the said challenges do exist to some significant extent Chanel Outlet Online. that your motorcycle reaches you securely without the need of any hurt Chanel Outlet Online. in which you will get great end result of it and also the significant Chanel Outlet. your cars in both equally enclosed and open trailers Chanel Outlet Store.
#9 | Ugg Boots Sale · September 30 2012 08:27:21
You happen to be capable of Price reduction Real Religion Jeans uncover Coach Outlet Online. sets of trainers that is definitely specially designed for a lot of periods Coach Outlet. 1-2 sets of these tory burch sandals leopard to indicate off the garments selection Coach Outlet Online. stylish to not mention accurately made to online recreation all proportions Coach Outlet. sets of trainers that's crafted for lots of durations Coach Outlet.
#10 | Coach Factory · September 30 2012 08:41:44
information and facts don't just nurses even other people can examine Nike NFL Jerseys. as additional business owners are searching for return of investment decision Cheap NFL Jerseys. it is not surprising that the usage of on the web Cheap NFL Jerseys. as significantly more business owners are searching for return of expense Nike NFL Jerseys. this journal can increase bring up their talent Nike NFL Jerseys.
Rašyti komentarą
Vardas:

Patvirtinimo Kodas:


Įveskite Patvirtinimo Kodą:

Prisijungti
Vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruotis.

Pamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Mes esame Facebook'e
Narių Apklausa
Kiek esate Liberalus?

Kad galėtum balsuoti, turi prisijungti.
Šiandien
Vardadienį švenčia:

Gimimo dieną švenčia (Tik registr. narių gimtadieniai)
cO7aW7sK3k
Sveikiname!
Pasveikinkite asmeniškai
Gimimo dieną švenčia (Tik registr. narių gimtadieniai)
edetblaclo1989
Sveikiname!
Pasveikinkite asmeniškai
Gimimo dieną švenčia (Tik registr. narių gimtadieniai)
fighgestsamo1984
Sveikiname!
Pasveikinkite asmeniškai
Gimimo dieną švenčia (Tik registr. narių gimtadieniai)
JerryOToole3
Sveikiname!
Pasveikinkite asmeniškai
Gimimo dieną švenčia (Tik registr. narių gimtadieniai)
maksimus327
Sveikiname!
Pasveikinkite asmeniškai
Gimimo dieną švenčia (Tik registr. narių gimtadieniai)
naemipatma1971
Sveikiname!
Pasveikinkite asmeniškai
Gimimo dieną švenčia (Tik registr. narių gimtadieniai)
seinobganan1977
Sveikiname!
Pasveikinkite asmeniškai
Gimimo dieną švenčia (Tik registr. narių gimtadieniai)
ternialacus1974
Sveikiname!
Pasveikinkite asmeniškai
Gimimo dieną švenčia (Tik registr. narių gimtadieniai)
thropsonghindhyd1979
Sveikiname!
Pasveikinkite asmeniškai
Užkrauta per 0.43 sekundes 4,299,330 unikalūs lankytojai